Make your own free website on Tripod.com
    + ประวัติของผ้าไทย
    + การทอผ้า
    + การเลือกซื้อ
    + การดูแลรักษา
- การเก็บรักษาผ้าไทยให้ปลอด
  จากเชื้อรา
- การดูแลรักษาผ้าไหม
    -  แฟชั่นกับผ้าไทย


การดูแลรักษาผ้าไหม


สำหรับผ้าไหมที่ซื้อมาใหม่

ก่อนจะนำผ้าไหมไปตัดควรจะนำไปแช่น้ำหรืออบไอน้ำก่อนเพื่อให้ผ้าไหมอยู่ตัว

การซักผ้าไหม
การทำความสะอาดผ้าไหมให้ดูใหม่อยู่เสมอ ควรซักด้วยน้ำยาซักแห้ง ชนิดอ่อน ถ้าเป็นน้ำยาซักแห้งที่ทำมาสำหรับผ้าไหมโดยเฉพาะก็จะดี
มาก ไม่แนะนำให้ซักผ้าไหมด้วยเครื่องซักผ้าเพราะจะทำให้ผ้าไหมยับ

มากและรีดยาก ควรซักผ้าไหมด้วยมือด้วยความนุ่มนวล และไม่ควรขยี้หรือบิดผ้าแรงๆ เพราะจะทำให้ผ้าเสียทรง หากนำผ้าไหมลงน้ำแล้วไม่ควรแช่ใว้นานโดยเฉพาะ ผ้าสีสด เช่น สีม่วง สีชมพูสดสีบานเย็น หลังจากซักเสร็จแล้วควรสลัดผ้าไหมให้คลายตัวและไม่ย่นก่อนนำไปตาก เมื่อผ้าแห้งจะทำให้รีดผ้าไหมได้ง่ายขึ้น

การตากผ้าไหม
การตากผ้าไหมควรตากในที่ร่ม หรือแดดอ่อนๆ เพื่อป้องกันสีซีดเนื่องจากถูกแดดจัดก่อนตากควรสลัดให้ผ้าคลายตัวก่อน จะทำให้ง่ายต่อการรีดมากยิ่งขึ้น

การรีดผ้าไหม
หลังจากผสมน้ำยารีดผ้าตามสัดส่วนที่กำหนด (แนะนำให้ใช้น้ำยารีดผ้าไหมโดยเฉพาะ) ให้ฉีดพรมน้ำยาให้ทั่วทั้งตัว สำหรับผ้าไหมทั่วไปให้ใช้ความร้อนตามที่เตารีดแต่ละยี่ห้อกำหนด แต่สำหรับผ้าไหมพิมพ์ให้ลดความร้อนลงจากปกติประมาณ 1-2 ระดับ

สำหรับผ้าไหมที่ยับมาก
ให้พรมน้ำหรือฉีดน้ำยาหมาดๆ แล้วพับให้เรียบร้อยใส่ถุงพลาสติก นำเข้าช่องแช่แข็งในตู้เย็นประมาณ 10 นาทีแล้วจึงนำออกมารีด จะทำให้รีดได้เรียบและง่ายกว่าเดิม เนื่องจากใยผ้ามีความชื้นอยู่ภายในอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

   


  
Copyrigth ©2002. All rights reserved. Designed by PooK