Make your own free website on Tripod.com
    + ประวัติของผ้าไทย
    + การทอผ้า
    + การเลือกซื้อ
- การตรวจสอบคุณภาพ
- วิธีดูผ้าไหมแท้
    + การดูแลรักษา
    -  แฟชั่นกับผ้าไทย

          
          วิธีการดูผ้าไหมแท้

เนื่องจากผ้าไหมไทยเป็นผ้าที่ทอจากเส้นใยธรรมชาติ จึงมีวิธีพิสูจน์ที่ง่ายเนื่องจากเส้นใยธรรมชาติจะมีความแตกต่างจากเส้นใยสังเคราะห์อยู่มาก โดยเฉพาะความโปร่งและความละเอียดของโครงสร้างที่เป็นธรรมชาติ รวมทั้งน้ำหนักจะเบากว่าในผ้าปริมาตรเท่าๆ กัน

ขั้นตอนที่ 1

สังเกตโดยรวมถ้าเป็นไหมเนื้อละเอียด จะทอจากไหมเส้นเล็กซึ่งมีความเงาและอาจมีขี้ไหมหรือปมไหมอยู่บ้างแต่ไม่มากซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ๆ ของไหม ส่วนผ้าไหมเนื้อหยาบจะมีความเงาน้อยลงมากแต่มีขี้ไหมอยู่ทั่วทั้งผืน เป็นเอกลักษณ์ แต่ทั้งความเงาและขี้ไหม ในปัจจุบันนี้สามารถเลียนแบบให้ใกล้เคียงกันได้เงาคล้ายกัน มีขี้ไหมคล้ายกันแต่เรื่องโครงสร้างและความโปร่งใส่สบายยังไม่สามารถเลียนแบบธรรมชาติได้ ขั้นต่อไปจะเป็นวิธีดูที่ละเอียดลงไปอีก

ขั้นตอนที่2

หากผ้าไหมที่เราซื้อมามีความเงาและมีขี้ไหมก็ยังไม่สามารถวางใจได้100%เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถใช้เส้นใยสังเคราะห์ทำให้ใกล้เคียงกันได้ แต่โครงสร้างของเส้นใยต่างกัน วิธีพิสูจน์ลำดับต่อไปก็คือ ดึงเส้นไหมจากผ้าทั้งในแนวตั้ง และในแนวนอนเหตุที่ให้ดึงทั้ง 2 แนวเนื่องจากบางครั้งจะมีการปลอมเพียงครึ่งเดียว คือปลอมเฉพาะทางทอ หรือแนวนอนแต่ทางยืนหรือแนวตั้งจะเป็นเส้นไหมจริง ข้อสังเกตนี้ต้องขอบคุณลูกค้าคนหนึ่งของเราที่นำข่าวมาบอก เนื่องจากไปพบคนนำผ้าไหมมาเร่ขายในราคาที่ถูกมากกว่าปกติจึงเอะใจและซื้อมาลองทดสอบดูพบว่าเป็นผ้าไหมแท้ แต่เพียงครึ่งเดียว อีกครึ่งเป็นเส้นใยสังเคราะห์ ดังนั้นการทดสอบจึงควรดูทั้ง 2 แนวผ้า เมื่อดึงเส้นด้ายมาแล้วลองจุดไฟเพื่อสังเกตถ้าเป็นเส้นไหมแท้ ๆเมื่อโดนไฟแล้วจะหดเล็กน้อยแต่ไม่รวมเป็นก้อนเหมือนเส้นใยสังเคราะห์ตรงนี้จะเป็นจุดแตกต่างที่สำคัญ ลักษณะของเส้นใยสังเคราะห็ที่มีความเงาจะมีส่วนผสมของพลาสติก จึงหดตัวและมีกลิ่นเหม็นเหมือนพลาสติกไหม้
ุ 1. ดึงเส้นใยทั้งแนวนอนและแนวตั้งไม่ต้องมากประมาณ 2-3 เส้น
ุ 2. จะหดตัวเล็กน้อยช้าๆ ไม่เป็นก้อนเหมือนเส้นใยสังเคราะห์

ขั้นตอนที่3

ให้สังเกตความเปราะของเส้นใยถ้าเป็นผ้าไหมแท้เส้นใยจะเป็นธรรมชาติมีโครงสร้างที่เล็กเมื่อถูกไฟจะเปราะเมื่อใช้นิ้วขยี้ก็จะแตกเป็นเถ้า ส่วนกลิ่นก็จะไม่เหม็นมากและเป็นกลิ่นธรรมชาติแต่ถ้าเป็นไหมสังเคราะห์ จะมีกลิ่นเหมือนพลาสติกไหม้และจะไม่เป็นเถ้าหรือผงแต่จะหดตัวและเป็นก้อนติดกัน เพราะเส้นไยสังเคราะห์จะมีส่วนผสมของพลาสติก เมื่อจับดูจะกรอบและและบดเป็นผงละเอียดได้ง่ายไม่เหนอะเป็นก้อนและ ไม่อมความร้อน ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีสังเกตคร่าว ๆ ในการดูผ้าไหมว่าแท้หรือไม่แท้ สำหรับท่านที่มีประสบการณ์ที่ต่างไปจากนี้สามารถแนะนำเพิ่มเติม เพื่อที่ทางเราจะได้แนะนำ
ต่อ ๆ กันไป

 

 

 

   


  
Copyrigth ©2002. All rights reserved. Designed by PooK