Make your own free website on Tripod.com
    + ประวัติของผ้าไทย
    + การทอผ้า
+ การทอผ้าฝ้าย
+ การทอผ้าไหมลายขิด
- วัสดุและอุปกรณ์ในการทอ
- กรรมวิธีในการทอ
- ลวดลาย
- สีสันของผ้า
- ประเภทของผ้า
    + การเลือกซื้อ
    + การดูแลรักษา
    -  แฟชั่นกับผ้าไทย

การทอผ้าไหมลายขิด

ประเภทของผ้า

ประเภทของผ้าไหมลายขิดที่ทอ มีหลายประเภท ยกตัวอย่าง 3 ประเภท คือ
1.ผ้าไหมลายขิดพื้นสีเดียว คือ ในผ้าผืนเดียวกันนั้นจะมีเพียงลายเดียว และสีเดียวตลอดทั้งผืน
2.ผ้าไหมลายขิดมีเชิง คือ ทอแบบประเภทที่ 1 แล้วมาเพิ่มเชิงผ้าในผืนเดียวกันด้วยการทอลวดลายอื่นเข้าไป ส่วนมากจะเป็นสีเดียวกัน
3.ผ้าไหมขิด-หมี่ คือ การทอผ้าไหมลายขิด ผสม กับผ้าไหมมัดหมี่ทอสลับกันเป็นช่วงๆ ในผ้าผืนเดียวกันนั้น สีของผ้ามักจะเป็นสีเดียวกัน แต่เล่นระดับของ สีเข้ม-อ่อน สลับกันไปเป็นช่วงๆ บางทีมีสีอื่นๆสลับลงไปด้วย แต่มักอยู่ในเฉดที่ใกล้เคียงกัน


 
   


  
Copyrigth ©2002. All rights reserved. Designed by PooK